Til deg som tar en trall – fra meg som brøler kampsanger