Til deg som er veldig ung – fra meg som er veldig gammel